Úterý, 11. října 1938. Je vyhlášena autonomie Podkarpatské Rusi a také jmenována autonomní vláda Podkarpatské Rusi v čele s Andrejem Bródym, který má významné styky s Budapeští. Vláda skončila rozpuštěním z důvodu svého „promaďarského“ zaměření 26. října 1938. Stále zde pokračují rozsáhlé boje proti maďarským teroristickým tlupám.

Pondělí, 10. října 1938. Dnešním dnem končí hlavní zábor Sudet, drobné úpravy hranic a zabírání dalších osad potrvají ještě dlouho. Například ryze české město Polička bylo obsazeno německou armádou a diplomatické boje o jeho osvobození zaberou několik dalších týdnů. Německá armáda obsadila také Petržalku a v Bratislavě byla ustanovena Deutsche Partei. Na Podkarpatské Rusi se mezitím odehrávají prudké boje s Maďary, v Mukačevu je vyhlášeno stanné právo. Vládou byl jmenován nový guvernér na Podkarpatské Rusi dr. Ivan Párkányi.

Neděle, 9. října 1938. Armáda přechází z mobilizačního plánu do I. etapy demobilizace. Bylo zahájeno jednání mezi Maďarskem a Česko-slovenskem o úpravě státní hranice na palubě parníku Zsófia zakotveném u Komárna. V Mikulově na radnici uvítali generála Liszta a rakouského kancléře Seyss-Inquarta za účasti knížecího páru Ditrichštejnů. Na mostě mezi Ústím nad Labem a Střekovem došlo k prudké přestřelce mezi sedmičlenným družstvem SOS a tlupou SdFK.

Sobota, 8. října 1938. Pokračuje obsazování odstoupeného území německou i polskou armádou, dochází k několika závažným incidentům při stahování jednotek SOS a na demarkační linii, kdy na tyto jednotky i přes vývoj politické situace útočí Sudetoněmecký Freikorps.

Pátek, 7. října 1938. Další Hitlerova návštěva Sudet, na Slovensku je ustanovena 1. slovenská autonomní vláda v čele s Jozefem Tisem. V zázemí, například u Poděbrad, Kolína, Kutné Hory a dalších měst hro­madí se velké spousty uprchlíků z obsazovaného území a to jak národnosti české, tak i německé a židovské. Nikdo z nich nechce se dobro­volně vrátiti do svých dřívějších bydlišť, neboť jim tam hrozí pronásledování a perzekuce.

Čtvrtek, 6. října 1938. Podle Žilinské dohody je vyhlášena autonomie Slovenska. Hitler navštěvuje mimo jiné Frýdlant v Čechách, kde pronáší projev a prohlíží si také několik objektů LO. Je určena hranice 5. pásma odstoupení na základě národnostního stavu dle sčítání lidu v roce 1910.

Středa, 5. října 1938. Prezident Edvard Beneš rezignuje na svou funkci. Jižně od Rimavské Soboty na Slovensku dochází k velkému incidentu, kdy čtyři roty maďarského Honvédu podnikají organizovaný vpád na čs. území. Mezinárodní výbor rozhoduje o velikosti pátého pásma vyklizení, které zahrnuje i celou řadu území s většinově českým obyvatelstvem.

Úterý, 4. října 1938. Je zvolena nová úřednická vláda, v jejímž čele je i nadále generál Jan Syrový. Noviny oznamují, že je složena z vojáků a odborníků, zcela bez politiků. Hitler podniká další triumfální cestu do Sudet. Na Těšínsku začíná polské vojsko obsazovat další kraje a města, například Třinec nebo Jablunkov.

Pondělí, 3. října 1938. Hitler poprvé navštěvuje Sudety. Duff Cooper v Dolní sněmovně britského parlamentu podrobně vysvětluje, proč složil svou funkci prvního lorda admirality. Chamberlain pak ospravedlňuje svůj postup a zdůrazňuje, že se nemá zač stydět. Sděluje dále, že československá vláda požádala vládu britskou o půjčku ve výši 30 milionů liber šterlinků.

Úředník kanceláře prezidenta

Úředník kanceláře prezidenta

Zprostředkuje informace z vysokých politických kruhů. Zápisky vycházejí především z pamětí prezidenta Beneše, dále pak z přepisů originálních hradních a diplomatických dokumentů a ze vzpomínek několika dalších osob pohybujících se v blízkém okolí Edvarda Beneše.

Britský novinář

Britský novinář

Reprezentuje nezávislý pohled zahraničního pozorovatele. Zápisky jsou kombinací autentických poznámek novinářů Williama L. Shirera, Sydneyho Morrella a Vincenta Sheeana, kteří v době sudetské krize pobývali v Československu a Německu.

Desátník čs. hraničářského pluku

Desátník čs. hraničářského pluku

Postava je stylizována do desátníka hraničářského pluku, zástupce velitele objektu – izolovaného pěchotního srubu na Hlučínsku. Jeho příspěvky jsou kompilátem vzpomínek příslušníků hraničářského pluku 4, případně vzpomínek příslušníků dalších hraničářských pluků působících v přilehlých oblastech severní Moravy a východních Čech.

Německý sympatizant SdP

Německý sympatizant SdP

Říšský Němec z pohraniční oblasti, má blízké kontakty na sudetoněmecké hnutí. Zápisky této postavy pocházejí většinou z autentického deníku Gerharda Blomsche, který si jej psal během září a října roku 1938. Přeložil Martin Hanáček.

Člen družstva SOS

Člen družstva SOS

Dozorce pohraniční finanční stráže (tzv. financ) a člen družstva Stráže obrany státu (SOS) Varnsdorf VII – Šluknovský výběžek. Zápisky pocházejí především ze zachovaných vzpomínek různých příslušníků družstva SOS Varnsdorf VII, případně ze vzpomínek jiných příslušníků SOS na Šluknovsku.

Joseph Goebbels

Joseph Goebbels

Ministr propagandy nacistického Německa, člen NSDAP, jeden z největších zastánců nové války a fanatický stoupenec Adolfa Hitlera. Zdatný demagog, který měl klíčový vliv na útoky německých médií vůči Československu. Zápisky pocházejí z deníků, které si Joseph Goebbels vedl.

Plukovník Bohumil Borecký

Plukovník Bohumil Borecký

Plukovník pěchoty, který v září 1938 velel hraničářského pluku 6 určeného k obraně opevnění v okolí Králík. Uvedený projev k vojákům pronesl v polovině září 1938.

Konrad Henlein

Konrad Henlein

Vůdce Sudetendeutsche Partei (SdP), společně s K. H. Frankem čelní představitel sudetoněmeckého hnutí. Prostřednictvím kontaktů ve Velké Británii se snažil ovlivňovat zahraniční veřejné mínění. Vytrvale pracoval na připojení Sudet k německé říši. Citovaný projev pronesl 15. září v Chebu den před tím, než uprchnul do Německa.

Neville Chamberlain

Neville Chamberlain

Ministerský předseda Velké Británie, člen Konzervativní strany a čelní představitel politiky appeasementu (usmiřování s nacistickým Německem). Ve své funkci byl nahrazen v květnu 1940 Winstonem Churchillem. Uvedený citát pochází z rozhlasového projevu, který pronesl 27. září 1938.

Winston Churchill

Winston Churchill

Poslanec britské Konzervativní strany, v opozici proti N. Chamberlainovi a politice appeasementu. Prosazoval názor, že je třeba čelit německé agresi. Od května 1940 ministerský předseda Velké Británie. Citace pocházejí z jeho pamětí.

Velvyslanec Vojtěch Mastný

Velvyslanec Vojtěch Mastný

Český právník a uznávaný diplomat. Od roku 1932 do roku 1939 velvyslanec ČSR v Berlíně. Uvedená citace pochází z Mastného zprávy o průběhu Mnichovské konference.