Neděle, 2. října 1938. Odehrává se silný boj mezi čs. bezpečnostními orgány a SdFK o Český Krumlov. Probíhá také obsazování Těšínska a dalších oblastí, mimo jiné i Frýdlantského a Šluknovského výběžku.

Sobota, 1. října 1938. Ve 14:00 začíná okupace prvního pásma čs. pohraničí německou armádou, která je vítána většinou sudetských Němců jako osvoboditelská. Československá vláda přijímá také ultimativní požadavky Polska.

Pátek, 30. září 1938. Vláda přijímá Mnichovský diktát. Polská vláda před půlnoci zasílá vlastní ultimativní požadavek o odstoupení území s polským obyvatelstvem. Někteří českoslovenští generálové vyjadřují trvalé odhodlání armády bojovat.

Čtvrtek, 29. září 1938. Jsou zahájena jednání v Mnichově a před půlnocí je dojednána Mnichovská dohoda, kterou vypracovali Němci a do jednání předložili Italové. Ve všech jazykových verzích je vyhotovena a podepsána krátce po půlnoci. Československo k jednání není vůbec přizváno. Britský diplomat se na adresu francouzské delegace později vyjádřil následovně: „Byla to skupinka na smrt vyděšených lidí, kteří neměli nejmenší výčitky svědomí z toho, že se podílejí na čtvrcení svého spojence.“ Vrcholí spor o to, zda jít do izolované války proti silnějšímu nepříteli.

Středa, 28. září 1938. Hitler zve zástupce Itálie, Francie a Velké Británie, tedy Mussoliniho, Daladiera a Chamberlaina na 29. září do Mnichova. Ve 21 hodin se hlavní velitel Ludvík Krejčí dozvídá z dálnopisu od předsedy vlády generála Syrového o schůzce čtyř mocností v Mnichově. Syrový dále informuje Krejčího o stále nevyjasněném postoji Polska a upozorňuje, že nebezpečná bude asi noc z 30. září na 1. října.

Úterý, 27. září 1938. Hitler zasílá britskému ministerskému předsedovi Chamberlainovi ultimativní dopis, ve kterém se opět domáhá svých požadavků, jejichž splnění žádá do 14:00 následujícího dne. Nadále pokračuje československá mobilizace, stejně jako ozbrojené střety v čs. pohraničí.

Pondělí, 26. září 1938. Armádní generál Ludvík Krejčí a brigádní generál Karel Husárek navštěvují Edvarda Beneše, aby zjistili, jaký je postoj spojenců a zda přijdou smrtelně ohrožené republice na pomoc. Hitler pronáší projev, ve kterém již zcela otevřeně žádá připojení Sudet k Německu.

Neděle, 25. září 1938. Dále bez obtíží probíhá mobilizace československé armády. Britský velvyslanec předává čs. vládě text Hitlerova memoranda z Godesbergu, a ta jej následně odmítá. Francie oznamuje, že v případě německého útoku přijde Československu na pomoc.

Sobota, 24. září 1938. Probíhá mobilizace podle nástupového plánu VII, který se mění na válečný plán. Hlavní štáb čs. armády se přesouvá na zámek v Račicích u Vyškova a do jeho okolí. V Bruntále před půlnocí začíná velká přestřelka mezi čs. ozbrojenými složkami a SdFK. Francie vyhlašuje částečnou mobilizaci své armády.

Úředník kanceláře prezidenta

Úředník kanceláře prezidenta

Zprostředkuje informace z vysokých politických kruhů. Zápisky vycházejí především z pamětí prezidenta Beneše, dále pak z přepisů originálních hradních a diplomatických dokumentů a ze vzpomínek několika dalších osob pohybujících se v blízkém okolí Edvarda Beneše.

Britský novinář

Britský novinář

Reprezentuje nezávislý pohled zahraničního pozorovatele. Zápisky jsou kombinací autentických poznámek novinářů Williama L. Shirera, Sydneyho Morrella a Vincenta Sheeana, kteří v době sudetské krize pobývali v Československu a Německu.

Desátník čs. hraničářského pluku

Desátník čs. hraničářského pluku

Postava je stylizována do desátníka hraničářského pluku, zástupce velitele objektu – izolovaného pěchotního srubu na Hlučínsku. Jeho příspěvky jsou kompilátem vzpomínek příslušníků hraničářského pluku 4, případně vzpomínek příslušníků dalších hraničářských pluků působících v přilehlých oblastech severní Moravy a východních Čech.

Německý sympatizant SdP

Německý sympatizant SdP

Říšský Němec z pohraniční oblasti, má blízké kontakty na sudetoněmecké hnutí. Zápisky této postavy pocházejí většinou z autentického deníku Gerharda Blomsche, který si jej psal během září a října roku 1938. Přeložil Martin Hanáček.

Člen družstva SOS

Člen družstva SOS

Dozorce pohraniční finanční stráže (tzv. financ) a člen družstva Stráže obrany státu (SOS) Varnsdorf VII – Šluknovský výběžek. Zápisky pocházejí především ze zachovaných vzpomínek různých příslušníků družstva SOS Varnsdorf VII, případně ze vzpomínek jiných příslušníků SOS na Šluknovsku.

Joseph Goebbels

Joseph Goebbels

Ministr propagandy nacistického Německa, člen NSDAP, jeden z největších zastánců nové války a fanatický stoupenec Adolfa Hitlera. Zdatný demagog, který měl klíčový vliv na útoky německých médií vůči Československu. Zápisky pocházejí z deníků, které si Joseph Goebbels vedl.

Plukovník Bohumil Borecký

Plukovník Bohumil Borecký

Plukovník pěchoty, který v září 1938 velel hraničářského pluku 6 určeného k obraně opevnění v okolí Králík. Uvedený projev k vojákům pronesl v polovině září 1938.

Konrad Henlein

Konrad Henlein

Vůdce Sudetendeutsche Partei (SdP), společně s K. H. Frankem čelní představitel sudetoněmeckého hnutí. Prostřednictvím kontaktů ve Velké Británii se snažil ovlivňovat zahraniční veřejné mínění. Vytrvale pracoval na připojení Sudet k německé říši. Citovaný projev pronesl 15. září v Chebu den před tím, než uprchnul do Německa.

Neville Chamberlain

Neville Chamberlain

Ministerský předseda Velké Británie, člen Konzervativní strany a čelní představitel politiky appeasementu (usmiřování s nacistickým Německem). Ve své funkci byl nahrazen v květnu 1940 Winstonem Churchillem. Uvedený citát pochází z rozhlasového projevu, který pronesl 27. září 1938.

Winston Churchill

Winston Churchill

Poslanec britské Konzervativní strany, v opozici proti N. Chamberlainovi a politice appeasementu. Prosazoval názor, že je třeba čelit německé agresi. Od května 1940 ministerský předseda Velké Británie. Citace pocházejí z jeho pamětí.

Velvyslanec Vojtěch Mastný

Velvyslanec Vojtěch Mastný

Český právník a uznávaný diplomat. Od roku 1932 do roku 1939 velvyslanec ČSR v Berlíně. Uvedená citace pochází z Mastného zprávy o průběhu Mnichovské konference.