Pátek, 23. září. Československé síly znovu dobývají Šluknovsko, proti povstalcům podporovaným jednotkami SA a SS nastupují dva prapory čs. pěchoty s podporou útočné vozby. Ve 22:15 je vyhlášena mobilizace. Prvním mobilizačním dnem je stanovena neděle 25. září a hlavním velitelem armády jmenuje prezident Beneš armádního generála Ludvíka Krejčího. Celkem je povoláno osmnáct ročníků 1. zálohy a potřebných specialistů 2. zálohy. Jedná se o 1 250 000 osob a dále o 36 000 evidenčních motorových vozidel.

Čtvrtek, 22. září. Celý den probíhá velký nápor SdFK, zároveň se koná také generální stávka a pokračují velké demonstrace rozhořčených občanů. Na manifestaci před parlamentem oznamuje komunistický poslanec Klement Gottwald za velkého jásotu davu pád vlády Milana Hodži. Je jmenována nová vláda generála Syrového. Hlavní štáb vydává příkazy k ostraze hranic a krátce na to k zaujetí krytu hranice s plnou bojovou pohotovostí v opevnění a na hlavním obranném postavení.

Středa, 21. září 1938. U prezidenta Beneše se dvě hodiny po půlnoci ohlásili velvyslanci Francie a Velké Británie, kteří na unaveného prezidenta vyvinuli velký nátlak ve snaze změnit čs. rozhodnutí o odmítnutí britsko-francouzského plánu. Následné jednání vlády pak ústí v přijetí ultimativních požadavků Anglie a Francie. Po oznámení informace o odstoupení území nacistickému Německu propukají velké demonstrace, zejména v Praze, kde se velký dav dostává až na třetí nádvoří Pražského hradu.

Úterý, 20. září 1938. Československo má ve zbrani již na půl miliónu mužů. Sovětský svaz telegramem potvrzuje svou pomoc v případě potřeby. Edvard Beneš po poradě s československou vládou odmítá britsko-francouzský plán na odstoupení pohraničních oblastí Německu.

Pondělí, 19. září 1938. Vlády Anglie a Francie vyzývají čs. vládu, aby odstoupila pohraniční oblasti s více než 50 % německého obyvatelstva. V podstatě to znamená odstoupení Francie od československo-francouzských smluv z let 1924 a 1925. Prezident Beneš se obrací sovětského velvyslance v Praze s dotazem na možnou pomoc SSSR.

Neděle, 18. září 1938. V Praze se zřizuje Ministerstvo propagandy, ministerský předseda Dr. Milan Hodža pronáší rozhlasový projev, ve kterém shrnuje přehled o československém úsilí na zachování míru. Francouzi vyjadřují souhlas se stanoviskem britské vlády o revizi čs. hranic z předchozího dne.

Sobota, 17. září 1938. Konrad Henlein vyzývá k založení polovojenského sboru – Sudetendeutsche Freikorps (SdFK). Generál Ludvík Krejčí se obrací na prezidenta Beneše se žádostí o okamžité povolání dvou ročníků zálohy. Tento požadavek je odmítnut, přestože zpravodajská služba dodala hodnověrné informace o stahování německých divizí k hranicím ČSR. Za této situace podává náčelník hlavního štábu armádní generál Krejčí demisi na svoji funkci.

Československá hlídka před sídlem zakázané SdP

Pátek, 16. září 1938. Sudetendeutsche Partei je oficiálně zakázána. Dále je vydán zatykač na Konrada Henleina a Karla Hermanna Franka, proti kterým je vedeno trestní řízení pro paragrafy 1 a 3 zákona na ochranu republiky (úklady a ohrožování bezpečnosti republiky). Lord Runciman odlétá do Londýna, aby se setkal s ministerským předsedou Chamberlainem a podal mu zprávu o průběhu událostí.

Čtvrtek, 15. září 1938. Předseda SdP Konrad Henlein, jeho zástupce Karl Hermann Frank a celá řada dalších funkcionářů Sudetendeutsche Partei prchá do Německa. V Berchtesgadenu probíhá schůzka mezi Hitlerem a Chamberlainem, na které nacistický vůdce požaduje odstoupení těch pohraničních oblastí Československa, kde žije více než 50 % německého obyvatelstva. Chamberlain tento požadavek přijímá.

Úředník kanceláře prezidenta

Úředník kanceláře prezidenta

Zprostředkuje informace z vysokých politických kruhů. Zápisky vycházejí především z pamětí prezidenta Beneše, dále pak z přepisů originálních hradních a diplomatických dokumentů a ze vzpomínek několika dalších osob pohybujících se v blízkém okolí Edvarda Beneše.

Britský novinář

Britský novinář

Reprezentuje nezávislý pohled zahraničního pozorovatele. Zápisky jsou kombinací autentických poznámek novinářů Williama L. Shirera, Sydneyho Morrella a Vincenta Sheeana, kteří v době sudetské krize pobývali v Československu a Německu.

Desátník čs. hraničářského pluku

Desátník čs. hraničářského pluku

Postava je stylizována do desátníka hraničářského pluku, zástupce velitele objektu – izolovaného pěchotního srubu na Hlučínsku. Jeho příspěvky jsou kompilátem vzpomínek příslušníků hraničářského pluku 4, případně vzpomínek příslušníků dalších hraničářských pluků působících v přilehlých oblastech severní Moravy a východních Čech.

Německý sympatizant SdP

Německý sympatizant SdP

Říšský Němec z pohraniční oblasti, má blízké kontakty na sudetoněmecké hnutí. Zápisky této postavy pocházejí většinou z autentického deníku Gerharda Blomsche, který si jej psal během září a října roku 1938. Přeložil Martin Hanáček.

Člen družstva SOS

Člen družstva SOS

Dozorce pohraniční finanční stráže (tzv. financ) a člen družstva Stráže obrany státu (SOS) Varnsdorf VII – Šluknovský výběžek. Zápisky pocházejí především ze zachovaných vzpomínek různých příslušníků družstva SOS Varnsdorf VII, případně ze vzpomínek jiných příslušníků SOS na Šluknovsku.

Joseph Goebbels

Joseph Goebbels

Ministr propagandy nacistického Německa, člen NSDAP, jeden z největších zastánců nové války a fanatický stoupenec Adolfa Hitlera. Zdatný demagog, který měl klíčový vliv na útoky německých médií vůči Československu. Zápisky pocházejí z deníků, které si Joseph Goebbels vedl.

Plukovník Bohumil Borecký

Plukovník Bohumil Borecký

Plukovník pěchoty, který v září 1938 velel hraničářského pluku 6 určeného k obraně opevnění v okolí Králík. Uvedený projev k vojákům pronesl v polovině září 1938.

Konrad Henlein

Konrad Henlein

Vůdce Sudetendeutsche Partei (SdP), společně s K. H. Frankem čelní představitel sudetoněmeckého hnutí. Prostřednictvím kontaktů ve Velké Británii se snažil ovlivňovat zahraniční veřejné mínění. Vytrvale pracoval na připojení Sudet k německé říši. Citovaný projev pronesl 15. září v Chebu den před tím, než uprchnul do Německa.

Neville Chamberlain

Neville Chamberlain

Ministerský předseda Velké Británie, člen Konzervativní strany a čelní představitel politiky appeasementu (usmiřování s nacistickým Německem). Ve své funkci byl nahrazen v květnu 1940 Winstonem Churchillem. Uvedený citát pochází z rozhlasového projevu, který pronesl 27. září 1938.

Winston Churchill

Winston Churchill

Poslanec britské Konzervativní strany, v opozici proti N. Chamberlainovi a politice appeasementu. Prosazoval názor, že je třeba čelit německé agresi. Od května 1940 ministerský předseda Velké Británie. Citace pocházejí z jeho pamětí.

Velvyslanec Vojtěch Mastný

Velvyslanec Vojtěch Mastný

Český právník a uznávaný diplomat. Od roku 1932 do roku 1939 velvyslanec ČSR v Berlíně. Uvedená citace pochází z Mastného zprávy o průběhu Mnichovské konference.